Na bieżąco - aktualności i wydarzenia Blog

Czekamy na Waszą opinię!

Przypominamy mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na terenie gminy Brzeżno o toczących się konsultacjach społecznych „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” dot. planów zagospodarowania przestrzennego. Czekamy na wasze opinie, komentarze i uwagi dotyczące opracowywanych planów. Otwarto dla Was...

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW

1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który...

Projekt pn: „Pasja – PRZYRODA”

Powiat Świdwiński realizuje projekt pn: „Pasja – PRZYRODA” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. www.wfos.szczecin.pl.

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast