Na bieżąco - aktualności i wydarzenia Blog

„Granty Sołeckie 2020”

Zakończono realizację grantu pn. „Montaż lamp solarnych w Brzeżnie”. Sołectwo Brzeżno otrzymało dofinansowanie na jego realizację w wysokości 10 000,00 zł  w ramach ogłoszonego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020”. Koszt ogólny projektu...

Komunikat dotyczący pracy Urzędu Gminy w Brzeżnie

Z dniem 26.10.2020 w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz ze znacznym przyrostem zakażeń, Urząd Gminy w Brzeżnie bezpośrednią obsługę interesantów prowadził będzie ze szczególnym zachowaniem rygorów sanitarnych. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy, od...

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY BRZEŻNO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRZEŻNO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeżno w części obrębu ewidencyjnego Brzeżno oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt...

„Nasza gmina mistrzem samospisu”

Urząd Statystyczny w Szczecinie rozpoczął akcję „Nasza gmina mistrzem samospisu”, w ramach której nagrodzone zostaną gminy posiadające najwyższy udział wypełnionych formularzy PSR poprzez metodę samospisu internetowego w liczbie ogółem gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem...

Loteria spisowa

Uprzejmie informujemy, że ruszyła LOTERIA SPISOWA do PSR 2020 – akcja skierowana do rolników, którzy samodzielnie spiszą  się przez Internet. Prosimy o jak najszersze rozpowszechnianie tej informacji na terenie Państwa Gminy, szczególnie przy wykorzystaniu...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINY BRZEŻNOdotyczące Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pt. „PLANOWANIE Z MIESZKAŃCAMI” Informujemy mieszkańców Gminy Brzeżno o rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części obrębów ewidencyjnych: Brzeżno, Koszanowo,...

powiększ/zmniejsz czcionkę
kontrast