Ułatwienia dostępu

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 09.11.2018 r. w Brzeżnie została uczczona
100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
W obchodach udział wzięli przedstawiciele Gminy Brzeżno, Ochotnicza Straż Pożarna Brzeżno, Ochotnicza Straż Pożarna Rzepczyno, nauczyciele wraz z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża
w Brzeżnie, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Rzepczynie oraz Liga Obrony Kraju „Sokół” w Brzeżnie.
Pod pomnikiem wspólnie odśpiewano hymn państwowy, przewodniczący
Rady Gminy wygłosił prelekcję nawiązującą do odzyskania niepodległości
oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.
Bądźmy dumni z naszej wolnej i niepodległej Polski.

Możesz również polubić…