Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie dla Gminy Brzeżno

Gmina Brzeżno w ramach II naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji tłocznej w miejscowości Brzeżno gm. Brzeżno”

Całkowity koszt zadania 912 100,00 zł

Dofinansowanie 900 000,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Głównym celem programu jest wsparcie w walce z ekonomicznymi skutkami COVID-19.

Możesz również polubić…