Ułatwienia dostępu

Dofinansowanie z PROW dla Gminy Brzeżno

ŚRODKI Z PROW 2014-2020 W GMINIE BRZEŻNO

Gmina Brzeżno otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Realizacja inwestycji odbędzie się w miejscowości Brzeżno i dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

29 maja 2020 r. Wójt Gminy Brzeżno Sławomir Koruc podpisał umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Stanisława Wziątka – Członka Zarządu na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno.”

Celem zadania jest: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Brzeżno poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na  podstawie zawartej umowy otrzymano pomoc w wysokości 384 989,00 zł tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Możesz również polubić…