Ułatwienia dostępu

Fetor na terenie gminy – informacje

Co roku, mniej więcej o tej samej porze, do Urzędu Gminy Brzeżno docierają skargi mieszkańców o intensywnym fetorze, jaki odczuwalny jest w Naszej Gminie. Powodem jest obornik i gnojowica wylewana na pola.

Ich wywożenie nie jest karalne.

Według ustawy o nawozach i nawożeniu oraz zgodnie z zapisami programu azotanowego:

  1. Nawozy naturalne powinny być stosowane na pole w okresie od 1 marca do 30 listopada (na terenie Gminy Brzeżno do 15 października).
  2. Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.
  3. Wymieszanie nawozu z glebą należy przeprowadzić w sposób najszybszy z możliwych (zaleca się termin maksymalnie 12 godzin od zastosowania).
  4. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

Nawożenie pól nawozami naturalnymi jest powszechnie stosowaną praktyką. Ma wiele zalet pod względem rolniczym jak i ekologicznym. Pod względem pozarolniczym jednak pozostaje tylko jedno wrażenie: przykry zapach. I to jest ten element, który wielu osobom może przeszkadzać. Mieszkańcy wsi powinni mieć jednak świadomość tego, że nieprzyjemny zapach będzie odczuwalny tylko przez kilka dni i nie jest wynikiem złej woli rolników. Należy ten stan zaakceptować, wykazując cierpliwość i zrozumienie.

To jednak jedna strona zagadnienia.

Z drugiej strony kierujemy apel do rolników stosujących nawozy naturalne, aby stosowali się do zaleceń  Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) i nie zwlekali z wymieszaniem zastosowanych nawozów z glebą. Przyśpieszy to okres zanikania zapachów, a równocześnie wpłynie na zmniejszenie strat cennego azotu.

Rolniku – jak najszybciej wymieszaj nawozy naturalne z glebą!

Ograniczaj straty, chroń środowisko i dbaj o dobre relacje międzysąsiedzkie!

Okazujmy sobie wzajemnie szacunek przez ograniczenie czasu trwania przykrych zapachów i dbajmy o własny interes, odpowiednio postępując z nawozami. Pozostawianie bowiem nawozów naturalnych bez szybkiego wymieszania z glebą, powoduje ogromne starty azotu i nieefektywność całego procesu nawożenia. A to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów produkcji.

Pamiętaj – więcej azotu w glebie, to więcej pieniędzy w Twojej kieszeni!

Wszystkie akty prawne dotyczące stosowania nawozów naturalnych dostępne są na stronie internetowej :https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne-dotyczace-nawozenia

„Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku” https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7445-kodeks-amoniakowy.pdf

Możesz również polubić…