Ułatwienia dostępu

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PROGRAMU: „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”.

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników z terenu naszej gminy do złożenia ankiety inwentaryzacyjnej o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Brzeżnie do pokoju nr 11 w terminie do dnia 17.03.2023 r.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 94 36 42 749.

Zebrane ankiety będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania. W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, realizowany będzie w 2023 r. odbiór ww. odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy w Brzeżnie.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Brzeżno dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów – program nie będzie realizowany.

Możesz również polubić…