Ułatwienia dostępu

INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej

Możesz również polubić…