Ułatwienia dostępu

KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE W GMINIE

Gmina Brzeżno w ramach II naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskała wsparcie finansowe na łączną kwotę 3 182 500,00 zł.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania Wykonawców robót budowlanych dla następujących inwestycji: 

👉„Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzepczyno”, na które otrzymaliśmy 332 500,00 zł, co stanowi 95% kosztów. Przewidywana wartość inwestycji 350 000,00 zł. Pozostały koszt stanowi wkład własny z budżetu gminy. Realizacja tego zadania zaplanowana jest do 31 sierpnia 2023 r. 

👉„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Więcław”. Przewidywana wartość inwestycji 1 000 000,00 zł. Na realizację tego projektu otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 950 000,00 zł. Pozostały koszt stanowi wkład własny z budżetu gminy. Realizacja zadania potrwa do 31.08.2023 r.

👉„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pęczerzyno”. Przewidywana wartość inwestycji 2 000 000,00 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 1 900 000,00 zł. Pozostały koszt stanowi wkład własny z budżetu gminy. Zadanie powinno być zrealizowane do 30.08.2024 r.

Możesz również polubić…