Ułatwienia dostępu

KRUS – XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku
w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden
z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Ważne terminy:

21.04.2023 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30.06.2023 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

10-28 lipca 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Regulamin konkursu:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Regulamin_BGR_2023_zatw.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Zalacznik_nr_1__formularz.pdf

Arkusz oceny:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2023/BGR_2023/Zalacznik_nr_2_Arkusz_oceny_do_Regulaminu_BGR.pdf

Możesz również polubić…