Ułatwienia dostępu

NABÓR NA FISZKI PROJEKTOWE

Szanowni Państwo,

 W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania  – „Powiatu Świdwińskiego”.

Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD -„Powiatu Świdwińskiego”.

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki któremu powstanie baza projektów, która ułatwi przygotowanie LSR i ukształtuje budżet oraz określeni zakres wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Wasz głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. całego powiatu świdwińskiego.

Termin składania fiszek: 31 stycznia 2023 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD: Lokalna Grupa Działania- „Powiatu Świdwińskiego”, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Do pobrania :

– FISZKA DLA PROJEKTU NA ROZWÓJ LOKALNYCH INICJATYW

– FISZKA DLA PROJEKTU ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 94 3650088, 723319975

Możesz również polubić…