Ułatwienia dostępu

Nowe drzwi w kościele w Brzeżnie

W Brzeżnie wymienione zostały drzwi wejściowe w kościele parafialnym. Inicjatorem tego zadania była Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie, która złożyła projekt pn. Wymiana drzwi wejściowych w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Wniosek Parafii w Brzeżnie otrzymał grant w wysokości 15 190,00 zł na realizację powyższego projektu. Całkowita wartość projektu  to 15 990,00 zł.

Przedmiotem projektu była wymiana drzwi głównych wejściowych dwuskrzydłowych oraz dwóch drzwi bocznych pojedynczych, co przyczyniło się do poprawy warunków kościoła oraz rozwoju dziedzictwa lokalnego i podniesienia potencjału obszaru objętego LSR.

Przedsięwzięcie wpisuje się w potencjał turystyczny i przyrodniczy obszaru gminy Brzeżno, a w szczególności w lokalne zasoby takie jak: jeziora Brzeżno Małe, Brzeżno Wielkie oraz szlak pieszo-rowerowy „Kocioł Świdwiński”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania – „Powiatu Świdwińskiego”. LGD – „Powiatu Świdwińskiego” to stowarzyszenie, skupiające lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz mieszkańców, działające na rzecz trwałego rozwoju obszaru lokalnego przy wykorzystaniu jego zasobów. Realizuje powyższe zadania korzystając ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Możesz również polubić…