Ułatwienia dostępu

Otwarcie Centrum Kultury w Brzeżnie

5 listopada 2021 r. Wójt Gminy Brzeżno Sławomir Koruc w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości dokonał uroczystego otwarcia Centrum Kultury w Brzeżnie. Piątkowa uroczystość rozpoczęła się poświęceniem budynku, którego dokonał  ks. Henryk Urzykowski – Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Brzeżnie. Następnie w asyście Wójta Gminy Brzeżno przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciele Rządu RP – Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Hoc poseł na Sejm RP, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stanisław Wziątek członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele Powiatu Świdwińskiego – Mirosław Majka Starosta Powiatu Świdwińskiego oraz Jerzy Anielski Przewodniczący Rady Powiatu Świdwińskiego, Andrzej Janas Przewodniczący Rady Gminy Brzeżno, Kamil Skoczny wykonawca inwestycji,
Ewa Dmytryk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeżnie oraz Ewa Sadowska Kierownik Referatu gospodarki i rozwoju w Urzędzie Gminy Brzeżno. Tego dnia obecni byli również z nami samorządowcy Powiatu Świdwińskiego, kierownicy jednostek gminy, radni i sołtysi Gminy Brzeżno.

Część oficjalna inauguracji otwarcia Centrum Kultury odbyła się w sali widowiskowej. Po przemowie Wójta Gminy, mieszkańcy i zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, poświęconą zrealizowanej inwestycji oraz wysłuchali części artystycznej w nucie patriotycznej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpili: młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, Gminny Ludowy Zespół Śpiewaczy „Leszczyna” z Pęczerzyna oraz dziewczęta z LO w Świdwinie Julia Mazurkiewicz i Zuzanna Zakowiecka pod kierownictwem Roberta Ussa. Tego dnia na w kierunku Wójta Gminy Brzeżno oraz Dyrektor jednostki zaproszeni goście przekazali wiele ciepłych, miłych słów oraz gratulacji. 

Po części artystycznej, dzieci mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich warsztatach plastycznych. Piątkowa uroczystość zakończyła się zabawą taneczną wraz z poczęstunkiem. Wójt Gminy Brzeżno dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałego obiektu.

Projekt pn. „Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno” współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu gminy. Powstał obiekt, który pełni funkcje kulturalne. To budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 592 m2. Na parterze znajduje się sala widowiskowa ze sceną i garderobami, zaplecze kuchenne, biblioteka oraz sanitariaty, piętro budynku zostało przeznaczone na sale biurowe. Budynek został dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Możesz również polubić…