Ułatwienia dostępu

Podpisano umowę na budowę Centrum Kultury w Brzeżnie

W czwartek, 31 stycznia br. umowę o dofinansowanie na budowę Centrum Kultury w Brzeżnie podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i Wójt Gminy Brzeżno Sławomir Koruc.

Gminie Brzeżno przyznano ponad 1,9 mln zł środków  na realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na prawie 2,2 mln zł.  W Centrum Kultury będzie znajdować się sala widowiskowa i szereg pomieszczeń do prowadzenia zajęć społeczno-kulturalnych. Z obiektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, w tym również osoby z niepełnosprawnościami. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie zieleni oraz budowę parkingu. W ramach projektu zaplanowano również kompleksowe wyposażenie Centrum. Inwestycja jest wpisana w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023 i stanowi jeden z głównych projektów rewitalizacyjnych. Budowa ma ruszyć po wyłonieniu wykonawcy robót.

Samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn. „Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno”, złożonego w konkursie wniosków dla Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura Publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Możesz również polubić…