Ułatwienia dostępu

Porozumienie w sprawie Programu “Czyste Powietrze” podpisane

W dniu wczorajszym tj. 08.08.2019 r. Wójt Gminy Brzeżno Sławomir Koruc podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu na terenie Gminy Brzeżno w celu obsługi Wnioskodawców (mieszkańców Gminy) w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 

 

Możesz również polubić…