Ułatwienia dostępu

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BRZEŻNO

W dniu 06.03.2019 r.  Gmina Brzeżno podpisała umowę o przyznaniu pomocy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno”. Inwestycja obejmuje działki nr 247/269 oraz 248 obręb Brzeżno. Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Zakończenie prac budowlanych planuje się do końca 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętego PROW na lata 2014-2020, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21/08/2018 r.

mapa droga Brzeżno

Możesz również polubić…