Ułatwienia dostępu

Przemoc w rodzinie – możliwość uzyskania pomocy Policji

Policja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Czytaj więcej na: http://swidwin.policja.gov.pl/zsd/dzialania-policji/nowa-sie/24488,Zdjecia-z-placu-budowy.html


Możesz również polubić…