Ułatwienia dostępu

Rozdanie czeków w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

W piątek w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Oprócz wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego w spotkaniu wziął udział Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w MSWiA oraz Czesław Hoc – poseł na sejm RP.

Możesz również polubić…