Ułatwienia dostępu

Sprzęt komputerowy dla dzieci rodzin byłych pracowników PGR-ów

Wójt Gminy Brzeżno informuje, że ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu: Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

W ramach ogłoszonego konkursu Urząd Gminy na Państwa oświadczenie składa wniosek w ramach, którego może zostać sfinansowany zakup i przekazany w użyczenie sprzęt komputerowy (tj. komputer stacjonarny lub laptop lub tablet) lub dostęp do Internetu.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane i uprawnione osoby (spełniające wszystkie kryteria określone w oświadczeniu 1 lub 2) o składanie następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie 1 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej).
  2. Oświadczenie 2 (wypełnia pełnoletni uczeń, pobierający naukę w roku szkolnym 2021/2022, który ukończył 18 r.ż.).
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Brzeżno pok. nr 11.

Termin składania dokumentów: 22.10.2021r. do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Brzeżno, pok. Nr 11.

Osoba do kontaktu: Ewa Dmytryk 94 36 42 749 lub 531 038 372

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

Możesz również polubić…