Ułatwienia dostępu

UWAGA WILKI !

Szanowni mieszkańcy,

          W ostatnim czasie odbieramy od mieszkańców coraz więcej sygnałów  o pojawianiu się na terenie Gminy Brzeżno wilków. Zwierzęta widziano blisko zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Otrzymaliśmy informację o ataku wilka na psa będącego na terenie posesji. Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz hodowlanych zarówno w dzień jak i po zmroku. Powinny one pozostawać (szczególnie od zmierzchu do świtu) w budynkach gospodarskich. Zalecamy zamykanie psów na noc na terenie posesji oraz niepozostawianie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków.

W przypadku pojawienia się wilków na terenie miejscowości lub w obrębie Państwa posesji, dokonania szkód wyrządzonych przez te drapieżniki jak i wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia itp. proszę o niezwłoczne zgłaszanie tych zdarzeń do Urzędu Gminy Brzeżno tel. 94 36 42 749 oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie tel. 91 43 05 200.

Każde zdarzenie zostanie zarejestrowane. Działanie te pozwoli nam podjąć kroki prewencyjne wpływające na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Na chwilę obecną do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie zgody na płoszenie wilków  na terenie naszej gminy.

W sprawie wyceny oraz uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki należy kontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, tel. 91 43 05 200)

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa dostępny jest wzór wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki.

Wójt Gminy Brzeżno

/-/ Sławomir Koruc

Możesz również polubić…