Ułatwienia dostępu

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) posiadających pasieki na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.
Termin składania deklaracji udziału w projekcie od 07/09/2023 r. do 28/09/2023r.
Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, zamieszczony na stronie internetowej http://www.pszczoly.szczecin.pl/.

Możesz również polubić…