Ułatwienia dostępu

„ZDALNA SZKOŁA +” w Gminie Brzeżno

Ruszył kolejny program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt umożliwił ponowny zakup komputerów i tabletów do szkół. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
W wniosku o przyznanie grantu Gmina Brzeżno, otrzymała dotację w wysokości 43 752,33 zł. Zakupiliśmy 19 laptopów oraz 13 dostępów do Internetu, które zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie. Docelowo laptopy i karty dostępu do Internetu trafią do uczniów, którzy będą mogli w pełni realizować obowiązek nauki poprzez zdalne nauczanie.

Możesz również polubić…