Ułatwienia dostępu

ZDALNA SZKOŁA W GMINIE BRZEŻNO

Z dniem 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków  budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach projektu Gmina Brzeżno otrzymała dotację w wysokości 44 810,65 zł i zakupiła 19 laptopów oraz 11 dostępów do Internetu, które zostały przekazane Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie. Docelowo laptopy trafią do uczniów, którzy będą mogli w pełni realizować obowiązek nauki poprzez zdalne nauczanie.

Możesz również polubić…