Ułatwienia dostępu

BUDOWA SIECI WOD-KAN W WIĘCŁAWIU

23 maja 2017r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Gminą Brzeżno a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa sieci wodociągowej  z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno”. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całego zadania zgodnie z umową to 3 733 159,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 1 932 830,00 zł. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę sieci wodociągowej  z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Więcław, gm. Brzeżno

Możesz również polubić…