Ułatwienia dostępu

Szlaki turystyczne

Znakowane trasy turystyczne

Kocioł Świdwiński

Pieszo-rowerowy, zielony szlak turystyczny. Trasa wiedzie przez miejscowości, w pobliżu których w dniach 4-7 marca 1945 r. trwały zacięte walki z 10 korpusem SS, dowodzonym przez generała G. Krappe. O krwawej likwidacji ‘Kotła Świdwińskiego’ w lasach między Karsiborem a Przyrzeczem, przypominają pomniki, postawione w okoliczych wsiach ku pamięci walczących i poległych żołnierzy.

Szlak Kotła Świdwińskiego rozpoczyna się przy dworcu kolejowym w Świdwinie i kończy u wrót świdwińskiego zamku, przebiegając po drodze przez miejscowości: Świdwinek, Kluczkowo, Cieszeniewo, Bierzwnica, Rycerzewko, Donatowo, karsibór, Więcław, Brzeżno, Rzepczyno, Przyrzecze, Mulite, Chomętowo i Koszanowo. Długość szlaku to ok. 65 km.

Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury

Czarny szlak rowerowy, stanowiący pętlę, rozpoczynającą się i kończącą w Łobzie. Trasa przebiega w pobliżu XIX- i XX-wiecznych budowli i urządzeń, stanowiących dziedzictwo architektury i techniki – wiatraków, elektrowni wodnych, młynów, a także ważniejszych pałaców i kościołów. Łączna długość szlaku to 48,4 km; przebiega on przez następujące miejscowości: Łobżany, Prusinowo, Poradz, Klępnica, Lipce, Słonowice, Pęczerzyno, Tarnowo, Rynowo, Roznowo Łobeskie, Zagórzyce i Wysiedle.

Ścieżka edukacyjna Torfowisko Karsibór

Trasę ścieżki wytyczono przez centrum Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Karsibór, utworzonego dla ochrony rozległego torfowiska bałtyckiego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami: Rzepczyno, Karsibór i Przyrzecze. Podczas półtoragodzinnego spaceru oznakowaną kolorem żółtym ścieżką, napotkać można rzadkie, bagienne zbiorowiska roślinne, z licznymi gatunkami chronionymi – jak bagno zwyczajne, kruszyna czy rosiczka okrągłolistna. Wzdłuż trasy, w miejscach o utrudnionym dostępie, zainstalowano pomosty umożliwiające przejście przez bagno. Przy ścieżce znajdują się tablice informacyjne, a nad dwoma zarastającymi jeziorami – Bagiennym Dużym i Bagiennym Średnim, zlokalizowano platformy widokowe.